Her kan alle seniorer som ønsker innholdsrike og aktive dager ved hjelp av et par tastetrykk finne informasjon om aktiviteter som skjer i sitt nærmiljø i alle fylker i Norge, samt på noen populære steder i utlandet. Dette er Norges største GRATIS aktivitetskalender for seniorer og det er allerede stor aktivitet og mange brukere på portalen. Målgruppen er primært personer i alderen 55+, men aktivitetene vil også være interessant for yngre personer.

Dersom dere ønsker å legge ut en aktivitet må dere først registrere dere. Gå inn på http://senioraktivitet.no/publiser/registrering/ og fyll ut skjemaet med den informasjon som etterspørres for å bli registrert. Når dere er registrert er det bare å legge inn aktiviteter. Aktiviteter må legges inn med sted og tid for å bli registrert i kalenderen. Det er mulig å legge inn en enkeltstående aktivitet, kurs som går over flere dager eller aktiviteter som gjentas f.eks samme dag hver uke. Aktiviteten tas automatisk vekk fra aktivitetskalenderen når aktivitetstidspunktet er utløpt. Se gjerne på andre aktiviteter som er lagt i kalenderen for å se hvordan andre har lagt inn sin informasjon.

Det er fint om du også legger inn et bilde som gir en god illustrasjon av aktiviteten. Det er dette bildet som kommer opp når interesserte går inn på aktiviteten på Aktivitetskalenderen. Har du et eget bilde er det fint om du bruker det, eventuelt kan du bruke et av bildene i det innlagte bildebiblioteket.

SeniorAktivitet er en del av SeniorPortalene.no som også inneholder andre Portaler med nyttig gratis informasjon til Seniorer. Vi har lagt ved en brosjyre som kan printes ut og deles ut Seniorer. Gi oss beskjed så sender vi gjerne brosjyrer i posten til dere.

Ta kontakt med oss på 94 15 23 00 eller send oss en epost på aktivitet@portalene.no dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til registrering og publisering på SeniorAktivitet.

Idéen med SeniorPortalene er at seniorer over hele landet kun skal være to tastetrykk unna en enklere hverdag. Dette er nasjonale sider uten kostnader eller krever medlemskap for brukerne. Vi bygger på visjonen og tanken bak Helse- og omsorgstjenestelovens §1-1. Dens formål er:

  • “Å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.”

Vi har samlet informasjon vi mener er nyttig for seniorer under  «paraplyen» Seniorportalene.no med følgende underportaler som gir svar på viktige spørsmål som:

SeniorBoPortalen.no - Hvilke bomuligheter finnes for meg?  

FrittBrukervalgPortalen.no - Hvem kan hjelpe meg i hjemmet?

ErnæringsPortalen.no – Hva er riktig mat for meg?

SeniorAktiviteter.no - Hvilke aktiviteter finnes for meg i mitt nærområde?

Vi eier og drifter i tillegg nettstedet, BPA-Portalen.no. BPA-portalen er nettstedet for personer som har en nedsatt funksjonsevne og som trenger brukerstyrt personlig assistanse i eller utenfor hjemmet. Dette er det eneste stedet hvor en kan få en samlet oversikt over leverandører av BPA tjenester i hele landet.

Vi mener Portalene våre gir nyttig og viktig informasjon til seniorer og BPA brukere i deres kommune og setter stor pris på å få en fast link til SeniorPortalene og BPA-Portalen på deres hjemmesider. Gjerne med en link til de nedlastbare brosjyrene. Bruk gjerne også muligheten til gratis å legge inn aktiviteter for seniorer i deres kommune

 

Med vennlig hilsen
Lars Jakobsen
Portalene AS
Sentralbord  94 15 23 00
Mobil 91 34 60 70

http://www.portalene.no/