Vi har tilsammen 102 ressurser/plasser for barn fordelt på 3 stuer med hver sin 0-3 års avdeling, og 3-6 års avdeling. Tilsammen er vi 23 ansatte.

Barnehagen ligger på Andslimoen i nedkanten av et rolig boligfelt, med skog og næringsliv som nabo. Vi bruker skogen mye til turer, og har utformet en egen bålplass i den nærmeste delen av skogen. Den kaller vi for Trollskogen. Like bak stuene har vi en flott akebakke. Vi har også nærhet til både sameskolen og Haraldvollen leirskole.

Våre satsingsområder er Språk og kommunikasjon, Realfag, samt sosial kompetanse.  Å jobbe med sosial kompetanse er å skape et inkluderende barnehage og skolemiljø. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker, slik at de er i stand til å møte et samfunn som stadig er i endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lykkes i å omgås andre er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt felleskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruke til å uttrykke seg i lek, samtaler, og for å løse konflikter. Når vi jobber med realfag skal barna få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Åpningstider

Gulstua består av avdelingene Løvetann og Hestehov, og har midlertidig åpningstid fra 0715-1630.
Rødstua består av avdelingene Solsikke og Bekkeblom, og har åpningstid fra 0645-1615.
Haraldvollen med avdeling Ballblom som har åpningstid 0700-1600.