Dette barnehageåret har vi 12 årsverk i barnehagen. Det er kapasitet til 90 ressurser fordelt på 4 avdelinger, da tre avdelinger er utvidet. Den siste avdelingen kan utvides ved behov til 24 ressurser.

Åpningstider

Mandag - fredag: kl 07.00 - 16.15

Barnehagen er stengt 24.12.20 - 03.01.20.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00
Sommerstengt i uke 28, 29 og 30