Barnehagen har eget uteområdet til disposisjon med grillstue og tilrettelagte lekestativer for barnehagebarn.
Barnehagen ligger i kort avstandt til det næringslivet som er i Øverbygd, og har tilgang på store områder med natur rett utenfor barnehagegjerdet.

Avdelingene heter Ruten og Hattavarre, inspirert av fjell vi ser i området rundt oss.
Vi er organisert i en ren småbarnsasvdeling og en avdeling som har barn i alderen 2 - 6 år.
Oppvekstsentret har felles satsingsområde med fokus på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse

Hele oppvekstsentret har flere ganger i løpet av året møtepunkter der vi samler alle brukerne til felles opplevelser. Eksempler på dette er felles utedager, frokoster, forestillinger m.m.

Åpningstider

Mandag - fredag: kl 07.00 - 16.15

Barnehagen er stengt 24.12.21 - 02.01.22.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00
Sommerstengt i uke 28, 29 og 30