På sikt ønsker MTM å etablere et "UngGuide" program, med sommerarbeidsplasser, eventuelt også en slags "UKNHM" eller "Ungdoms kultur- og naturhistorisk mønstring". 

Er du mellom 16 - 25 år og interessert i museer og regionens kultur- og naturhistorie, ta kontakt med Lisa Gay Bostwick, post@mtmu.no, mob. 99082929 SNAREST! 

 

Her finner du søknadsskjema.

 

Lisa Gay Bostwick

Direktør

Midt-Troms Museum