Hovedmålet til BOA er å gi et botilbud til mennesker med rus- og psykiatriproblematikk. Hindre bostedsløshet og styrke boevnen samt tilrettelegge for en meningsfull hverdag og mestre dagligdagse praktiske oppgaver.