BUA Sommerskole er et tilbud for grunnskoleelever bosatt i Målselv. Kursene tar ikke utgangspunkt i fag, men i interessefelt, og vi har prøvd å lage tilbud med variert innhold for hele aldersgruppa fra 1.-10.klasse. Tilbudene er plassert slik at det er flere tilbud for samme aldersgruppe samtidig, men av ulike årsaker er noen tilbud samtidig som andre årstrinn.

Sommerskole er et gratis tilbud som inkluderer lunsj og skyss for de som har behov for det.

 

Organisering:

Kursene er 4-dagerstilbud fra mandag – torsdag: Oppstart alle dager kl.1000. Mandag – onsdag avsluttes 1500. Avgangstider for buss vil bli gitt info om på mail til foreldre.

Tilbudene avsluttes på torsdag med at foreldrene får komme og se hva ungene og ungdommene har gjort ila uka. Foreldrene er da velkommen mellom 1500 og 1600. De gruppene som skal opptre for foreldrene vil gjøre det kl.1530.

På torsdager kl.1300-1700  blir det også kafé slik at man kan kjøpe seg kaffe, kake eller noe varmt til middag.

Tidspunkt for de ulike kursene er et utgangspunkt og vil kunne flyttes av ulike årsaker.

De fleste gruppene vil ha 15 deltagere og 2 voksne som har ansvar for faglig innhold og sosial oppfølging.

Ordensregler gjennomgås første dag. Det forutsettes at ungene klarer å følge disse, da vi ikke har ressurser til særskilt oppfølging. Ved utfordringer vil foreldre kontaktes, evt. må ungene hentes.

 

Smittevern:

Vi vil rette oss etter gjeldende smittevernregler til enhver tid, og vil ha fokus på hygiene og avstand. Tilbudene vil være for barn og unge fra hele kommunen, og gruppene vil regnes som en kohort den uka tilbudet gjennomføres.

Ved sykdomssymptomer må ungene holdes hjemme til de er symptomfrie. Sommerskolekoordinator må da få raskest mulig beskjed.

Påmelding:

Påmelding på deltager.no.

Ved påmelding til flere tilbud ønsker vi en prioritert oversikt på mail.

Etter påmeldingsfrist lages grupper for å imøtekomme flest mulig sine ønsker. Informasjon om dette sendes på mail. Når deltagerne får tilbakemelding om at de har fått plass på et tilbud, anses dette som bindende påmelding hvis vi ikke får tilbakemelding om annet etter 2 dager.

Ved få påmeldte vil tilbud kunne avlyses. Vi vil da forsøke å finne alternativt tilbud.

Ved sykdom eller andre forutsette hendelser, ønskes tilbakemelding om dette på mail så raskt som mulig, slik at andre kan overta plassen.

 

Skyss:

Vi vil tilby skyss fra alle skolekretser, og man krysser av for skyssbehov ved påmelding men på noen tilbud må foreldre påregne å kjøre og hente. For øyeblikket gjelder dette kun gaming-tilbudet som vil foregå på Bardufoss videregående skole.

Avgangstider for buss fra de ulike delene av bygda vil bli gitt info om på mail til foreldre.

På torsdager ønsker vi at foreldrene henter deltagerne, og det vil derfor ikke bli buss hjem denne dagen.

 

Særskilte behov:

Hvis deltakeren som meldes på har allergier som vi bør vite om, må det fylles ut ved påmelding.

Hvis deltakeren har helsemessige eller sosiale behov vi bør vite om og ta hensyn til, må dette informeres om på mail til koordinator.

Det vil være mulighet for å ha med ledsager, men dette må avtales.

Kontaktinformasjon:

Sommerskolekoordinator Trude Bruvoll: trudevirago@hotmail.com

Prosjektleder Høgtun kulturklynge Janne Solheim Langnes: janne.langnes@malselv.kommune.no, tlf. 91 75 02 94

 

Lenke til påmelding:

Uke 25:

6-10 år: Naturbarn:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Naturbarn (deltager.no)

6-10 år: Fantasidesign:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Fantasidesign (deltager.no)

12-16 år: Håndverk og redesign:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Håndverk og redesign (deltager.no)

 

Uke 26:

13-16 år: Rideleir:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Rideleir 13-16 år (deltager.no)

13-16 år: Eksperimentklubb:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Eksperimentklubb 13-16 år (deltager.no)

13-16 år: Grafitti med Rampestrek:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Graffiti med Rampestrek (deltager.no)

13-16 år: Gaming-camp:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Gaming-camp (deltager.no)

 

Uke 31:

10-12 år: Eksperimentklubb:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Eksperimentklubb 10-12 år (deltager.no)

12-16 år: Kokkekurs:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Kokkekurs (deltager.no)

10-12 år: Friluftsliv:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Friluftsliv uke 31 (deltager.no)

 

Uke 33:

10-12 år: Rideleir:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Rideleir 10-12 år (deltager.no)

10-12 år: Friluftsliv:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Friluftsliv uke 33 (deltager.no)

10-12 år: Dansecamp:

BUA Sommerskole Målselv 2021, Dansecamp (deltager.no)