Kommunale gebyr for 2023

Praktisk bistand og opphold i sykehjem 2023

 
 
 
 
 
 

Praktisk bistand 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

Endring 

 
 
 
 

2023 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Husstandens netto inntekt, 1-2 G 

 
 

PR.MND 

 
 

215,00 

 
 

2,27 % 

 
 

220,00 

 
 

 

 
 
 
 

Husstandens netto inntekt, 2-3 G 

 
 

PR.MND 

 
 

900,00 

 
 

3,67 % 

 
 

933,00 

 
 

 

 
 
 
 

Husstandens netto inntekt, 3-4 G 

 
 

PR.MND 

 
 

1 400,00 

 
 

3,64 % 

 
 

1451,00 

 
 

 

 
 
 
 

Husstandens netto inntekt, 4-5 G 

 
 

PR.MND 

 
 

1 900,00 

 
 

3,68  

 
 

1970,00 

 
 

 

 
 
 
 

Husstandens netto inntekt, over 5 G 

 
 

PR.MND 

 
 

2 400,00 

 
 

3,67 % 

 
 

2488,00 

 
 

 

 
 
 
 

Enkelttimer 

 
 

PR. TIME 

 
 

260,00 

 
 

3,46  

 
 

269,00 

 
 

 

 
 
 
 

Staten har ved "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" fastsatt at egenbetaling ikke skal være høyere enn kr 220 pr måned for de med netto inntekt inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (2 G). Pr 01.01.2023 er 1G = kr 111.477 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Opphold i sykehjem pr døgn * 

 
 

2022 

 
 

Endring 

 
 

2023 

 
 

 

 
 
 
 

Korttidsopphold 

 
 

PR. DØGN 

 
 

180,00 

 
 

2,70 % 

 
 

185,00 

 
 

 

 
 
 
 

Dagopphold 

 
 

PR. DAG 

 
 

100,00 

 
 

5,00 % 

 
 

105,00 

 
 

 

 
 
 
 

* Fastsettes i "Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester" 

 
 

 

 
 
 
 

Andre tilbud 

 
 

2022 

 
 

Endring 

 
 

2023 

 
 

 

 
 
 
 

Etableringsgebyr/oppmontering digital trygghetsalarm/fallalarm 

 
 

  

 
 

660,00 

 
 

Ingen endring i 2023 

 
 

660,00 

 
 

 

 
 
 
 

Leie av trygghetsalarm - mobiltelefon 

 
 

PR.MND 

 
 

333,00 

 
 

3,60 % 

 
 

345,00 

 
 

 

 
 
 
 

Leie av fallalarm 

 
 

PR.MND 

 
 

39,00 

 
 

2,56 % 

 
 

40,00 

 
 

 

 
 
 
 

Etableringsgebyr/oppdatering av røykvarsler 

 
 

  

 
 

328,00 

 
 

3,66 % 

 
 

340,00 

 
 

 

 
 
 
 

Røykvarsler pr. stk. 

 
 

  

 
 

1 250,00 

 
 

3,68 % 

 
 

1296,00 

 
 

 

 
 
 
 

Brannalarm 

 
 

PR. MND 

 
 

200,00 

 
 

3,50 % 

 
 

207,00 

 
 

 

 
 
 
 

Matombringing 

 
 

PR. PORSJ. 

 
 

87,00 

 
 

3,45 %  

 
 

90,00 

 
 

 

 
 
 
 

Kost omsorgssenter ØSO 

 
 

PR. MND 

 
 

4 715,00 

 
 

3,69 % 

 
 

4889,00 

 
 

 

Oversikt over alle kommunale gebyrer og betalingssatser 2023

Brann- og feietjeneste 2023

Snøskutergebyr for kommunale rekreasjonsløyper 2023

Snøscootergebyr for kommunale rekreasjonsløyper

Løypekort Priser inkl. MVA (25%)
Dagskort 165
Tredagerskort 330
Syvdagerskort 440
Sesongkort 550

Vår betalingsleverandør Superinvite tar et ekstra servicegebyr ved betaling. Dette vil være spesifisert i betalingslink.

 

Hva dekker gebyrene?

Gebyrene dekker de årlige driftsutgiftene kommunen har for rekreasjonsløypene. Det innebære blant annet synlig skilting og oppmerking, hogst av løypetrase, bygging av enkle bruer og tilrettelegging av parkeringsplasser. 

SFO - Priser 2023

Hel plass - over 14 timer - kr. 2920,-
Hel plass utenom ferie - kr. 2600,-
Halv plass - under 14 timer - kr. 1950,-
Halv plass utenom ferie - kr. 1750,-
Kostpenger: kr. 50,-

Barnehageplass 2023

Hel plass: kr. 3000,-

Halv plass: kr. 1675,-

Dagsats: kr. 300,-

Kost hel plass: kr. 300,-

Søskenmoderasjon for barn nr 2 30%
Søskenmoderasjon for barn nr 3 og flere 50%

*  Ifm ny reform utgjør foreldrebetaling for heltidsplass maksimalt 6 % av samlet inntekt - begrenset oppad til makspris. For samlet inntekt under kr. 598 650 innebærer dette lavere foreldrebetaling.Fra 1.aug. 2023 vil grenseinntekten justeres.

Kulturskolen 2023

Elevkontigent pr år kr.4040,-

Vann og avløpsgebyr 2023

 

Behandling av plansaker 2023

Behandling av bygg-, deling og seksjonering 2023