Det er flotte frivillige som står på og kjører løyper og spor, så det vil ikke være nykjørt til enhver tid. Du finner turene under Telltur.no – Midt-Troms Friluftsråd og Målselv. https://www.telltur.no/friluftsrad/midttroms

Turregistrering skjer via appen «Norgeskart Friluftsliv» sånn som tidligere. Bruksanvisning for appen finner du på TellTur-sida. Husk å oppdatere appen jevnlig slik at du får med deg evt endringer og nye turer.

Ferdsel skjer på eget ansvar, se an vær og vind.