Endring og oppsigelse av Sfo-plass

Tildelt sfo-plass gjelder ut fjerde klasse.

Oppsigelse av plass skjer skriftlig til sfo hvor barnet har plass. Oppsigelsen gjelder med en måneds virkning fra den første i påfølgende måned.

Søknad om endring av plass søkes elektronisk på kommunens hjemmeside. Samme skjema som søknad om plass. Klikk på søknad om bytte av plass.

Ved søknad om reduksjon av plass gjelder samme regler som ved oppsigelse av plass.

 

Endring og oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelse av barnehageplass gjøres elektronisk gjennom samme skjema hvor man søker om plass. Gjelder oppsigelsen innen 31.07.16, brukes lenken «søknadsskjema 2015/2016».

Oppsigelsen gjelder med en måneds virkning fra den første i påfølgende måned.

Søknad om endring av plass søkes elektronisk på kommunens hjemmeside. Samme skjema som søknad om plass. Klikk på endring/overføring av plass.