Leder Målselv helsestasjon Britt Engseth Stangnes – Holt helsestasjon og Sameskole
Tlf. 93 46 87 05
E-post: BrittEngseth.Stangnes@malselv.kommune.no

Helsesykepleier Magrit Solvang Vevatne - Bardufoss ungdomsskole, helsestasjon for ungdom
Tlf. 93 46 87 07
E-post: Magrit.Vevatne@malselv.kommune.no

Helsesykepleier Veronika Pettersen Fagerli - Fagerlidal skole og Helsestasjon tirsdag / torsdag
Tlf. 93 46 87 06
E-post. Veronika.Pettersen@malselv.kommune.no

Helsesykepleier Åse Mickelsen – Flyktningehelsetjenesten
Tlf. 93 46 87 08
E-post: Ase.Mickelsen@malselv.kommune.no

Helsesykepleier Marit Minkstuen - Olsborg skole og Helsestasjon mandag / onsdag
Tlf. 93 46 87 09   
E-post: Marit.Minkstuen@malselv.kommune.no                         

Konstituert Helsesykepleier Tuuli Vakkala  – Bardufoss videregående skole
Tlf. 93 46 87 27
E-post: Tuuli.Vakkala@malselv.kommune.no

Helsesykepleier Nina Utby - Karlstad oppvekstsenter, Bjørkeng oppvekstsenter, Øvergård montessoriskole og Mellombygd kultur- og oppvekssenter.
Tlf. 93 46 87 10
E-post: Nina.Utby@malselv.kommune.no