Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på sidenAnsattliste
Navn Tittel Telefon

Barnehage

Anita Stenseth Barnehagelærer med spesialpedagogiske oppgaver 92019164
Cecilie Fossli Thomassen Avdelingsleder Bjørkeng oppvekstenter avd. barnehage 90815957
Ellinor Christensen Enhetsleder Heggelia/Noraførr barnehage 95870834
Inger Stenseth Enhetsleder Olsborg barnehage 93468896
Ingunn Nilsen Enhetsleder Andslimoen barnehage 92272977
Kristine Engvoll Avdelingsleder Mellombygd oppvekstsenter avd.barnehage 77832640
Liv-Solfrid Sandvoll Avdelingsleder Karlstad oppvekstsenter avd.barnehage 93468841

Barnevernet

Aud-Jorun Olsen Barnevernskonsulent 99376356
Camilla Helander Barnevernskonsulent 92409694
Jannicke Norman Barnevernskonsulent 41375780
Line Johansen Barnevernskonsulent 95797335
Maria Huske Michaelsen Isvik Barnevernskonsulent 46611165
Marit Vorhaug Gitlevaag Sekretær barnevernet 95037429
Marlene Larsen Barnevernskonsulent 99374057
Nadia Flage Barnevernskonsulent 99376230
Ragnhild Nilsen Barnevernskonsulent 94880199
Silje Gamst Barnevernskonsulent 46504490
Tone Strømholt Barnevernleder 99375516
Torunn Foshaug Barnevernskonsulent 92209379

Biblioteket

Marit Lund Myklevold Sekretær 77833890
Målselv Bibliotek 47712210
Rita Winter Kramvik Biblioteksjef 95929744
Øverbygd Bibliotek 47709824

Bo- og oppfølging

Andslimoen bofellesskap 91359773
Andslimoen avlastning 92272952
Elin Trondsen Fag og prosjektkoordinator 45489511
Liss-Beate Kristiansen Fagleder 93285947
Maichen Jensen Enhetsleder Bo- og oppfølging 93023646
Minibo 90751594
Rita Fagerheim Avd.leder Øvre Moen miljøarbeidertjeneste 92272953
Tove Bakketun Avd.leder Andslimoen miljøarbeidertjeneste 92272951

Familieenheten

Kristine Lavik-Askim Avdelingsleder legetjenesten/ Saksbehandler Kommuneoverlege 45243173
Siv Hege Severi Enhetsleder Familieenheten 93468845

Fellestjenesten

Rita Kristiansen Sekretær 46502154
Susanne Knoph Sekretær 45422240

Fellestjenester

Bjørg Johansen Konsulent 93468890
Daniel Kristoffersen IT-konsulent 90581904
Georg Kristoffersen IT-konsulent 99228413
Ingvild B. Solvang Personalkonsulent 46502131
Karl Henning Aarøen Personalkonsulent 46502130
Lars Oddmund Sandvik Prosjektleder digitalisering 91113568
Maria Fosli Personalkonsulent 46502133
Stein Erik Kristiansen IT-ansvarlig 91145159
Unni Dahl-Thorstensen Konsulent 45282533
Vibeke Winsnes Sekretær 93468891

Flyktningetjenesten

Anne Kathrine Vorhaug Miljøarbeider 45257177
Trine Markhus Flyktningekonsulent 93466692

Fysioterapitjenesten

Beate Tråsdahl Fysioterapeut 93468704
Inger Sæterhaug Leder Fysioterapitjenesten 93468703

Gimlehallen

Gunnar Helgesen Vaktmester 91374685
Jørn Alapnes Avdelingsleder 91374685

Helse

Trude Aadde Spesialsykepleier 45201392
Vivi Fjeldstad Kreftsykepleier 45201392

Helsestasjon

Britt Engseth Stangnes Ledende helsesøster 93468705
Magrit Vevatne Helsesøster 93468707
Marit Minkstuen Helsesøster 93468709
Veronika Pettersen Fagerli Helsesøster 93468706
Åse Mickelsen Helsesøster 93468708

Hovedvernombud

Elsa Jorid Holsæter Hovedværnombud 97984927

Kultur og idrett

Asbjørg Utby Enhetsleder kultur og idrett 90207827
Mariann Torset Kulturskolelærer 90594969
Marita Hagensen Ungdomsleder 45398077
Monica Karlstad Inspektør kulturskolen 97516123
Monica Renate Stenbakken Idrettskonsulent 45414571

Målselv Dagsenter

Atle Andreassen Daglig leder 48027274
BOA Sentralbord 92272997
BOA 1 90794106
BOA 2 90858994
Grete Minkstuen Miljøarbeider/Aktivitør 41638522
Svein Karlsen 41687188

NAV

Elin Slåli Sosialkurator 77285494
Knut Jarle Reiertsen Kst. enhetsleder 41574456
Kyrre Petter Iversen Nestleder NAV 91127890
Unni N Samuelsen Teamleder Oppfølging/Nav Målselv 55553333

Ordfører

Bengt-Magne Luneng Ordfører 92215605
Martin Nymo Varaordfører 90103998

Pleie og omsorg nedre

Caroline Nilssen Avd.leder, avd. C, MSAH. 92272970
Kristine Sjøen Holmgard Avd.leder, avd. A, MSAH. 92272969
Laila Nordgård Sekretær 92272960
Lena Kvernvold Enhetsleder PRO Nedre 41362741
Målselvtunet Sentralbord 92272974
Nina Hansen Sekretær/ saksbehandler 92272960
PRO Nedre Sentralbord 92272959
Trine Lise Westgård Avdelingsleder hjemmesykepleien 92272962

Pleie og omsorg øvre

Janne Dahlkvist Sekretær 92272955
Janne Karin Stenvold Avdelingsleder PRO øvre 94369800
PRO Øvre Sentralbord 92272955
Trine Bøe Enhetsleder PRO Øvre 90103827

Psykisk helse for barn og unge

Gunnhild Haugli Midtgård Miljøterapeut 95477115

Rus - og psykisk helsetjeneste

Ann Evy Karlsen Miljøterapeut 92209879
Elisabeth Michalsen Larsen Miljøterapeut 48174716
Knut Kvernvold Miljøterapeut 97526444
Laila Fredheim Miljøarbeider 93494889
May-Britt Voll Ruskonsulent 92266616
Mirja Päiviö Leder Rus-og psykisk helsetjeneste 41529699
Morten Nilsen Miljøarbeider 90196411
Vakant/vikar 92205602

Rådmann/Kommunalsjef

Elin Aas Kommunalsjef helse 92076940
Erik Myre Kommunalsjef oppvekst 41553373
Frode Skuggedal Rådmann 48044904

SFO

Frank Vidar Olsen SFO leder Olsborg skole 93468847
Grethe Stenersen SFO leder Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 92272995
Jørn Uleberg SFO leder Bjørkeng oppvekstsenter 93468823
Siri Julianne Hagensen SFO leder Fagerlidal skole/ lokallagsleder Utdanningsforbundet 93468825
Stein Nilssen SFO leder Karlstad oppvekstsenter 93468838

Skole

Berit Johanne Sletten Enhetsleder/ Rektor Bjørkeng oppvekstsenter 48186773
Elin Gamst Inspektør Bardufoss ungdomsskole 93468870
Eva Rubbås-Risvik Inspektør Bjørkeng oppvekstsenter 99517093
Hilbjørg Fossbakk Rådgiver Bardufoss ungdomsskole 93468871
Håvard Holmebukt Inspektør Fagerlidal skole 93468826
Iris Eriksen Inspektør Olsborg skole 93272822
Janne Lena Solheim Langnes Enhetsleder/Rektor Mellembygd kultur- og oppvekstsenter 91750294
Kenneth Angell Enhetsleder/Rektor Karlstad oppvekstsenter 95107130
Lene Alsop Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet 91872025
Marte Alise Karlsen Enhetsleder/Rektor Olsborg skole 95118078
Silje Krogstad Miljøterapeut Fagerlidal skole 93468712
Solveig Aarbogh Enhetsleder/Rektor Bardufoss ungdomsskole 41448848
Solveig Oskal Internatleder Sameskolen 46800708
Tor Hågbo Enhetsleder/ Rektor Fagerlidal skole 95242120
Tove Fedje Utviklingsveileder barnehage og skole/Regionkontakt 99105090

Stab

Ann-Eva Hanssen Personal- og organisasjonssjef 90033777
Anneli Anfeltmo Prosjektleder 92072988
Kjell Furu Næringssjef 90834160
Lars Asplund Sikkerhetsansvarlig IKT 90588657
Pål Mathisen Økonomisjef 95843688

Teknisk

Morten Tomter konst. Enhetsleder Teknisk 93263906

Teknisk - Brann, redning og beredskap

Bardufoss Brannstasjon 77896660 / 97049618
Kjetil  Werner Fagerli Overbrannmester/ Kst. brannsjef 97975727
Kjetil Østli Brannmester 48218006
Stein-Harald Fagerli Feier 95110353
Øverbygd Brannstasjon 77892372

Teknisk - Byggforvaltning

John Myrbakken Boligforvalter 95085634
Monarth Pedersen Vaktmester 40553797
Odd-Arne Solberg Prosjektleder 41386055
Ole Johnny Skogstad Vaktmester 97517470
Raymond Nikolaisen Vaktmester 41621462
Raymond Fredriksen Vaktmester 99228611
Siri Marie Sandbakken Arbeidsleder 48008660
Veronica Nordli Renholdsleder 46887550

Teknisk - Utvikling

Asle Lifjell Skogmester 46502146
Aud Nystad Rådgiver Areal 92633360
Ellen Torill Espnes Landbruksleder 90657310
Frode Løwø Skogbruksleder 41669735
Håvard Nuhtte Svendsen Sara Oppmålingsingeniør 45471455
Ketil Lyster Fagkonsulent landbruk 46502148
Marta Mlodzianowska Geodataingeniør 45471455
May Britt Fredheim Plansjef 46741922
Mette Pedersen Anfeltmo Fagkonsulent landbruk 46502149
Petter Klingenberg Byggesaksbehandler 46502145

Teknisk - VARV

Arne Lange Konsulent 92460730
Erik Myrslett Rørlegger 40551991
Helge Gulbrandsen Driftsleder ARA 46502141
Jan-Erik Rognlund Systemansvarlig driftsovervåking VA 41380217
Jim Christoffer Nilsen VA-ingeniør
Kenneth Lamo Driftsleder/rørlegger 46502138
Kjell Arne Anfeltmo Saksbehandler 90874604
Kris Zwolinski Spesialarbeider 99279677
Kurt Børre Hansen
Marie Aslaksen Hansen VA-ingeniør 40554671
Nora Østlund Raggan Økonomikonsulent, teknisk enhet 41352072
Odd Magne Rognlund Arbeidsleder 41366848
Ole-Willy Mo Fagarbeider 95281777
Per Arne Kristian Andreassen Rørlegger 46502139
Steinar Haugli Fagarbeider 91126440
Svein Aasland Fagarbeider 90669224

Økonomi

Anne-Mette Sundheim Økonomikonsulent - faktura 46502151
Britt Inger Fagerli Konsulent, startlån, bostøtte 46502159
Lene Lettrem Økonomikonsulent 45427777
Mona Strøm Pedersen Konsulent/lønnsansvarlig 46502135
Ninni Borch-Møller Konsulent/lønnsansvarlig 46502132
Randi Løvheim Skatteoppkrever 46502153
Siri Olset Øvrebø Økonomikonsulent 46404218
Tove Granheim Økonomikonsulent, eiendomsskatt 46502157
Wenche Jakobsen Konsulent skatt 46502158

Øverbygd Legetjeneste

Katarina Øvergård Ask Avdelingsleder 40765890