Demens er en alvorlig sykdom, både for dem som rammes og deres pårørende. Tross sykdommen er det mulig å ha god livskvalitet. Vi vil bidra til å gjøre hverdagen bedre for alle som er berørt, og styrke forskning, slik at det kan utvikles kurerende behandling. For å få til dette har vi prioritert tre områder som pengene skal gå til.

1. AKTIVITET SOM GIR BEDRE LIVSKVALITET OG DELTAKELSE

Mennesker som har demens har problemer med å gå ut alene, eller være med på sosial aktivitet. Fysisk og mental aktivitet bidrar til å forsinke sykdomsutviklingen. Frivillige kan sørge for at flere får en venn som kan hjelpe dem å bryte ut av isolasjon og ensomhet. Heldigvis ønsker mange, både unge og eldre, å gjøre en innsats. Nasjonalforeningen for folkehelsen har 500 lokallag over hele landet.

MED TV-AKSJONSMIDLENE SKAL VI:

  • Motivere, rekruttere og lære opp frivillige til å bli «aktivitetsvenner». Ordningen skal gi mer innholdsrike dager til demenssyke, og avlastning til de nærmeste pårørende.
  • Gi tilbud om aktivitetsvenner både til demenssyke som bor hjemme og på sykehjem.
  • Styrke arbeidet med møteplasser og aktiviteter for personer med demens og deres pårørende i alle deler av landet.


2. INFORMASJON SOM SKAPER ÅPENHET OG FORSTÅELSE

Mangel på åpenhet og forståelse blir en ekstrabyrde for syke og pårørende. Men skal flere snakke åpent om demens, trenger de å vite at de blir møtt med åpenhet og respekt. Vi trenger å gi flere kunnskap og forståelse. Det vil også bety et samfunn som er bedre tilrettelagt for dem som har demens.

MED TV-AKSJONSMIDLENE SKAL VI:

  • Øke kunnskapen om demens, slik at flere som har en demenssykdom kan oppleve å bli møtt med aksept og forståelse.• Etablere møteplasser for demenssyke og pårørende. Kunnskap er en av de viktigste ressursene syke og pårørende har. Kontakt med andre som er eller har vært i samme situasjon, hjelper for å takle situasjonen på en god måte.


3. FORSKNING SOM BIDRAR TIL Å LØSE DEMENSGÅTEN

Over hundre år etter at Alzheimers sykdom først ble beskrevet, framstår sykdommen fremdeles som en gåte. Delvis skyldes det for lite forskning. Gjennom mer forskning kan det gjøres nye framskritt for å forstå demens og gi muligheter for bedre forebygging og behandling. Vi ønsker også å bidra til at de ulike forskningsmiljøene samarbeider tettere om demensforskning.

MED TV-AKSJONSMIDLENE SKAL VI:

  • Etablere et langsiktig, koordinert forskningsprogram. Målet er å forstå hvorfor ulike demenssykdommer oppstår, hvordan de kan forebygges, og bidra til å utvikle bedre og kurerende behandlinger mot demens. Fordi demens i størst grad rammer mennesker i høy alder, vil det å finne måter å utsette sykdommen på, redusere antallet som får demens.

LES MER OM TV-AKSJONEN HER