Isfiskeløypene åpner 15. februar

Målselv kommune har to godkjente isfiskeløyper. De er merket og klar til kjøring fra 15. februar.

Snøscooter i kjøring

Løype 1 går fra p-plassen ved Høgskardhus gjennom Høgskardet til samløp av elvene fra Sandelvvannet og indre Lappskardvatnet.

Løype 2 går fra p-plass ved Høgskardhus over Divielva, opp over Brennskogtjønna til vegen til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslakskardet til samløp mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 m fra sørvestbredden av Moskanjavri. Før veien til Devddes brøytes kan løypetrasèen fra Svalheim etter vegen til Devddesjavri brukes.

 

Kartet over løypetraseen finnes i margen til høyre.

Web levert av CustomPublish AS