Jordforbedringsmiddelet tilsvarer klasse 0 og I i Gjødselvareforskriften

 

Kontaktperson: 

Uke 25,26,31,32  Odd Magne Rognlund: 413 66 848

Uke 27,28            Lasse Bjørklund:  485 08 591

Uke 29,30            Axel Theisen: 913 10 231