Kommunen arbeider med å utrede områdene i Sørdalen, Kirkesdalen og Moskanjavri, med det formål å etablere flere rekreasjonsløyper. Fremdriftsplanen er at konsekvensutredningen skal være klar til slutten av mars, og at Plan- og næringsutvalget legger saken ut til høring og offentlig ettersyn i møte 28. april 2022. Eventuelle løyper vil ikke være klare til åpning i inneværende sesong. 

Kommunens kontaktpersoner er Helena Johnsen som kan kontaktes på epost helena.johnsen@malselv.kommune.no.