Det ble fattet slikt vedtak:

"Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15".

Plandokumentet, særutskrift og partsbrev ligger under "Aktuelle dokumenter" i margen til høyre.

Kommunens kontaktperson er May Britt Fredheim som kan nås på tlf. 467 41 922 eller e-post maybritt.fredheim@malselv.kommune.no.