Vedtak i saken

Selv om rådmannen nå har foreslått, er det politikerne som har det siste ordet. Ingenting er bestemt før endelig vedtak er fattet. Tidslinjen for dette er slik at formannskapet vedtok sin innstilling 15. november, før kommunestyret fatter endelig vedtak 1. desember.

Last ned

Her kan du laste ned rådmannens forslag og formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel for perioden 2022-2025 (budsjett og økonomiplan):

Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2022-2025 Formannskapets innstilling