Målgruppe

Barn, unge og deres familier som bor i, eller har tilknytning til Målselv kommune.

Folkehelse og forebyggende virksomhet

Kommunepsykologen skal jobbe med folkehelsen. Det vil si at befolkningens livskvalitet og trivsel skal stå i fokus for hva psykologen arbeider mot.

Psykologtjenesten for barn og unge

Psykologen tilbyr utredning/vurdering, samtaler og veiledning for lette psykiske plager og vansker ved helsestasjonen for ungdom på ettermiddagstid. Eksempelvis symptomer på angst, depresjon og atferdsvansker. Tilbudet rettes direkte til barnet, ungdommen og/eller familien. Psykologen samarbeider også med andre når det er aktuelt. Det kan være fastleger, helsesykepleiere, miljøterapeuter, BUP, PPT, skole, barnehage, barnevern eller andre. I tilfeller med mer alvorlige plager vil kommunepsykologen kunne hjelpe med å henvises videre til riktig hjelpeinstans.

For å få time hos psykologen må ungdommen henvises fra instanser som fastleger, helsesykepleiere, miljøterapeuter, PPT, skole, barnehage, barnevern eller andre.