Kontakt med saksbehandler samt postleveranse til kommunehuset

Vi oppfordrer til å ringe vårt sentralbord nummer 77 83 77 00 eller sende mail til postmottak@malselv.kommune.no, for å få kontakt med saksbehandlere på ulike fagområder. 

Under tjenester finner du kontaktinformasjon direkte til saksbehandler.