Utskrift basert på vaksine

Tilbudet gis ved å kontakte telefon 412 67 483 for nærmere avtale. Når du kommer for å få en utskrift, husk å ta med legitimasjon: 

  • Du identifiserer deg med gyldig ID.
  • Vi søker opp ditt ID-nummer i web-applikasjonen og kontrollerer opplysningene mot ID.
  • Tilgjengelig koronasertifikat skrives ut og utleveres deg som innehaver av koronasertifikatet 

Kommunens ansvar

Målselv kommune har ansvar for å sikre at bare rette person får utlevert sertifikat.

  • Søk/oppslag og utskrift av koronasertifikat skal bare utføres etter anmodning fra innbygger, mens innbygger er fysisk til stede.
  • Kommuneansatte har taushetsplikt om det de får vite om den enkelte, i forbindelse med utskrift av sertifikat.
  • Kommuneansatte skal bekrefte at legitimasjon er kontrollert før søk og utlevering av sertifikat.