Det inviteres til å sende inn forslag til kandidat (med begrunnelse).
Se fullstendig utlysning og retningslinjer på http://www.tromsfylke.no/

Frist for forslag til kandidat med begrunnelse: 15. oktober 2015

Fullstendig utlysning, retningslinjer på http://www.tromsfylke.no/
Direktelink: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Kultur/Priser-stipend-og-legat/Kulturprisen
Forslag til kandidater med en begrunnelse og redegjørelse for hva kandidaten har utført, sendes: postmottak@tromsfylke.no eller til
adressen:

Troms fylkeskommune
kulturetaten
postboks 6600
9296 Tromsø