Ledige ferievikariater

Ferieperiode 24.06. - 18.08.2019

Målselv kommune har mange ledige ferievikariater innen for ulike avdelinger

ØSO

Målselv kommune har behov for ferievikarer innenfor følgende områder:

PRO Øvre:
Sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, pleieassistenter, hjemmehjelpere, kjøkkenassistenter.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos enhetsleder PRO Øvre Trine Bøe, tlf. 901 03 827, avdelingsleder Janne Karin Stenvold, tlf. 943 69 800 og kjøkkensjef Pål Rikardson,tlf. 922 72 954.

PRO Nedre:
Sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, pleieassistenter, hjemmehjelpere, kjøkkenassistenter.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos enhetsleder PRO Nedre Lena Kvernvold, tlf. 413 62 741, avdelingsleder åpen omsorg Trine Lise Westgård, tlf. 922 72 962, avdelingsleder avd. A Kristine Holmgard, tlf. 922 72 969, avdelingsleder avd. C Solveig Nilsen, tlf. 922 72 970, avdelingsleder Målselvtunet Vigdis Løvheim, tlf. 922 72 973 og kjøkkensjef Helen Tyldum, tlf. 922 72 972.

Gjeldende for PRO:
Ferieperioden er 24.06. – 18.08.19. I pleien er det turnusarbeid med arbeid annenhver/tredjehver helg. De som tilsettes i åpen omsorg må ha sertifikat kl. B og hjemmehjelpere må disponere egen bil. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. Søkere med annet morsmål enn norsk må dokumentere bestått norskprøve B2.

Bo- og oppfølgingsenheten:

Miljøterapeuter, miljøarbeidere, assistenter (tjenesten for funksjonshemmede).
Andslimoen miljøarbeidertjeneste: Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos avdelingsleder Tove Bakketun, tlf. 922 72 951.
Øvre Moen miljøarbeidertjeneste: Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos avdelingsleder Rita Fagerheim, tlf. 922 72 953.

Ferieperiode 24.06. – 18.08.18 (for både Andslimoen og Øvre Moen miljøarbeidertjeneste)

Miljøterapeuter og miljøarbeidere v/Rus og psykisk helsetjeneste:
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos leder Rus- og psykisk helsetjeneste Mirja Paivio, tlf. 975 26 444/415 29 699.

Enhet teknisk:
Renholdere: I tillegg til ferievikarer i tidsrommet 24.06. – 18.08.19 har vi bruk for tilkallingsvikarer v/annet fravær utenfor ferieperioden. Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos arbeidslederne Veronica Nordli, tlf. 468 87 550 og Siri Sandbakken, tlf. 480 08 660.

Vedlikehold av bygg og uteareal:
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos John Ivar Myrbakken, tlf. 950 85 634.

Feierassistent:
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos overbrannmester Kjetil Werner Fagerli, tlf. 979 75 727.

Søknad sendes Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen eller e-post: postmottak@malselv.kommune.no (merket stilling og arbeidssted) evt. direkte til enheten.
Søknadsfrist: 31.03.2019.

Web levert av CustomPublish AS