Målselv syke- og aldershjem er delt i to avdelinger, avd. A og avd. C.

Avdeling A: 18 sykehjemsplasser herav 2 kortidsplasser/dobbeltrom.

Avdeling C: 27 sykehjemsplasser, herav 2 kortidsplasser/dobbeltrom.

På sykehjemmet er det legetilsyn hver uke, fysioterapi og fotpleier.

 

Søknad om plass

Søknad skal helst være skriftlig, og såfremt søker er i stand til det, skal den være underskrevet av søker selv.  Det avholdes inntaksmøter annenhver uke i samarbeid med PRO øvre distrikt.  Du finner søknadsskjema under skjema.