Målselvtunet sykehjem sto ferdig i 2006, har 8 plasser og er en skjermet enhet for personer med demens. Med «skjermet» menes omgivelser som er spesielt tilrettelagt for personer med demenssykdom og deres behov. I det ligger det at målgruppen er pasienter med langtkommet demenssykdom og hvor pasientens atferd tilsier behov for tilrettelagte omgivelser som er oversiktlige og som skjermer han/henne fra alt for mange inntrykk.

Dette er en avdeling med færre pasienter og litt høyere bemanning enn i en vanlig sykehjemsavdeling. Skjermede enheter skal være bemannet med fast personale for å gi pasientene stabilitet, trygghet og omsorg, samt at aktiviteter tilpasses deres funksjonsnivå. Miljøterapi består av bevisst bruk av innredning, møblering, støyreduksjon og aktiviteter – utfra den enkeltes interesser og behov. Et nært samarbeid med pårørende er viktig. Ingen kjenner pasienten bedre enn pårørende og ved innkomst fyller pårørende ut et skjema for å gi detaljerte bakgrunnsopplysninger om den syke.

Målselvtunet er utformet slik at det skal være enkelt å orientere seg. Alle beboere har hvert sitt rom knyttet til felles dagligstue og kjøkken, og det er tilgang til uteareal/sansehage.

Når pasienter blir fysisk svært hjelpetrengende og ikke lenger nyttiggjør seg av dette tilbudet, vurderes det flytting til vanlig sykehjemsavdeling.