Jeg får ikke bestilt meg time til vaksine

www.helsenorge.no

Helsenorge – din helse på nett - helsenorge.no

www.helsenorge.no

Helsenorge leverer tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge. Nettsiden er etablert av helsemyndighetene.

  1. Logg inn med fødsels og personnummer
  2. Velg "Bestill time"
  3. Velg "Gå direkte til timebestilling"
  4. Velg "Lege Målselv Legetjeneste Coronavaksine"
  5. Velg ønsket dato og tidspunkt.  Dager med ledige timer er markert i mørkere grå. 
  6. Trykk Bestill

 

Jeg finner ingen ledige timer

Da er det ingen ledige timer tilgjengelig. 

Målselv kommune mottar bekreftelse på antall vaksinedoser 1-2 uker i forveien. Vi legger ut timer så snart vi vet hvor mange doser vi får. Det legges gjerne ut nye timer torsdager eller fredager. 
Det man kan gjøre er å logge seg inn med ujevne mellomrom for å sjekke om det finnes ledige timer. 

Jeg får feilmelding når jeg forsøker å bestille time på helsenorge

Dette er feil hos helsenorge som ligger utenfor vår kontroll. Prøv igjen senere.

Jeg vil bare sjekke at jeg faktisk står på time til vaksine

Har du booket deg time og fått bekreftelse på SMS til dette så er du registrert. Du behøver ikke ringe for å kontrollere dette.

Når er det min tur?

Målselv kommune forholder seg til FHIs liste over risikogruppe og prioriteringen av disse. Du vil til enhver tid finne informasjon om hvor vi er i listen på kommunens hjemmeside og på Andslimoen legetjeneste, Målselv kommune sin facebook side i festet innlegg. 

Vi kan ikke gi deg konkrete svar på når det blir din gruppe sin tur. Vi setter alle doser vi får tildelt og vaksinerer oss nedover listene så fort vi kan.  Siden vi ikke vet nøyaktige tall på doser vi mottar fremover i tid eller hvor mange i hver prioriteringsgruppe som ønsker vaksine er det umulig for oss å gi et estimat på ventetid til grupper fremover i tid. 

Jeg ønsker å stå på venteliste

Dersom du ønsker å stå på venteliste kan du sende en henvendelse til oss via helsenorge. Velg "kontakt legekontoret". Vi ringer fra reservelisten ut fra alder, de eldste ringes til først. Dersom vi åpner for din gruppe og du står på reservelisten behøver du ikke booke time. Vi vil da tildele deg time når vi åpner listene. 

Jeg har bestilt meg time til vaksinering, men tilhører ikke prioriteringsgruppene som nå vaksineres

Vi kontrollerer alle timelister før vaksinering. Dersom du ikke tilhører riktig prioriteringsgruppe, men har bestilt deg time til vaksinering vil du bli avbestilt. 

Jeg har fått time til dose 2, men er på ferie da.

Vi bytter desverre ikke din time til dose 2, med mindre det foreligger svært tungtveiende grunner som feks akutt sykdom eller sykehusinnleggelser som vanskelig lar seg flytte. Dersom du ikke er villig til å avbryte ferien din for vaksinering med 2. dose kan vi avbestille timen din. Du må da selv ta ansvar for å bestille deg tid til 2. dose.

Jeg blir vel ikke vaksinert med Astra Zeneca?

Nasjonalt er vaksineringen med Astra Zeneca satt på pause. Denne er pr nå ikke i bruk, ei heller i Målselv kommune. Du vil derfor ikke bli vaksinert med denne. 

Adresse til Vaksinested

Adressen til vaksinestedet er Gamle MSAH - Målselv syke- og aldershjem, Mellombygdveien 299, 9321 Moen