Dagens retningslinjer for testing tilsier at alle med et eller flere symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes, dette gjelder uavhengig av om en har feber.

Alle som oppholder seg i kommunen, selv om en kun er på besøk her, er hjertelig velkommen til å kontakte nærmeste legekontor for å gjøre avtale om testing. Aktuelle telefonnummer er:

Andslimoen Legekontor (Bardufoss) 77832500

Holt Legekontor (Øverbygd) 77832600