MELLOMBYGD AMATØRTEATERLAG

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst

Org.nummer: 920228011

Forretningsadresse:
c/o Nina Iselvmo
Istindveien 1547
9336 RUNDHAUG
Stiftelsesdato:
1966-01-31