FORENINGEN MELLEMBYGD SAMFUNNSHUS

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 923018646

Forretningsadresse:
Mellombygdveien 1842
9336 RUNDHAUG
Stiftelsesdato:
2019-05-23
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Odd-Helge Utby
Mellombygdveien 1388
9336 RUNDHAUG