FAU MELLEMBYGD KULTUR- OG OPPVEKSTSENTER

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 931446487

Forretningsadresse:
Mellombygdveien 1842
9336 RUNDHAUG
Stiftelsesdato:
2023-04-19