MÅLSELV BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Org.nummer: 932826496

Forretningsadresse:
c/o Øyvind Tollefsen
Alapmoveien 1598
9334 ØVERBYGD
Stiftelsesdato:
1955-12-31