BARDUFOSS GYMNASTIKK OG TURNFORENING

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 975599280

Hjemmeside:
www.bardufossgymogturn.no
Forretningsadresse:
Bardufoss, 9235 Bardufoss
9326 BARDUFOSS
Stiftelsesdato:
1990-04-04
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 1242
9326 BARDUFOSS