MELLEMBYGD ORIENTERINGSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 993326623

Forretningsadresse:
c/o Axel Juell Theisen
Mellombygdveien 1877
9336 RUNDHAUG
Stiftelsesdato:
2006-06-22
Frivillig organisasjon:
Nei