KARLSTAD MUSIKKORPS

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 993861650

Forretningsadresse:
c/o Inger Sæterhaug
Møllerhaugveien 260
9322 KARLSTAD
Stiftelsesdato:
1971-11-19
Frivillig organisasjon:
Nei