NORSK BERNER SENNEHUNDKLUBB AVD. NORD

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 994318721

Hjemmeside:
www.berner-sennen.no/avdelinger/nord/
Forretningsadresse:
c/o Solveig Aarbogh
Øverbygdveien 1278
9334 ØVERBYGD
Stiftelsesdato:
1989-01-01
Frivillig organisasjon:
Nei