Tilbudet er støttesamtaler, råd og veiledning ved hjemmebesøk. Man kan også ha samtaler ute i friluft eller i lokalene til åpen omsorg  ved helsesenteret. Tjenesten er også behjelpelig med sosial trening, boveiledning og praktisk bistand.

Kurs:

Åpen omsorg tilbyr også kurs i mestring av depresjoner (KID kurs). KID er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går utover evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.

Målet med kurset:

  • Å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre
  • Å korte ned på varigheten av depresjon
  • Å gjøre de negative følgene av depresjon mindre
  • Å forebygge nye episoder med depresjon

Kurset er på 8 samlinger, hver 2 ½ time. I tillegg er det 2 oppfølgingssamlinger. Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege/behandler, eller kontakt gjennom annen kontakt med helsetjenesten.