Løypekort

Målselv kommune benytter kortsalgtjenesten levert av Superinvite.
Løypekort kan kjøpes her: Kjøp løypekort

Løypekortet er personling (gjelder for fører av snøskuter)
Passasjerer trenger ikke løypekort.

Gebyrsatser for 2020

Snøscootergebyr for kommunale rekreasjonsløyper

Løypekort Priser inkl. MVA (25%)
Dagskort 150 + 15 kr i gebyr
Tredagerskort 300 + 21 kr i gebyr
Syvdagerskort 400 + 25 kr i gebyr
Sesongkort 500 + 29 kr i gebyr

Vår betalingsleverandør Superinvite tar et ekstra servicegebyr ved betaling. Dette er synlig i betalingslinken over.

 

Hva dekker gebyrene?

Gebyrene dekker de årlige driftsutgiftene kommunen har for rekreasjonsløypene.

Det innebærer blant annet synlig skilting og oppmerking, hogst av løypetrase, bygging av enkle bruer og tilrettelegging av parkeringsplasser.

 

 

Gi tilbakemelding på løypenettet

Tilbakemeldinger på løypenettet kan rapporteres til løypeansvarlige:

 • Løypeansvarlig løype 1-3:
  Øverbygd fjellredningsgruppe
  Tlf 915 93 395
 • Løypeansvarlig løype 4-6:
  UL Freidig
  Tlf 958 42 652

Varsom.no

Tenk sikkerhet, sjekk værmelding og varsom.no før du legger ut på tur!

Løypeinformasjon

Løypenavn                                Status  Beskrivelse Lengde km  Formål
LØYPE 1
Høgskardhus - Sandelva
Stengt
 
Starter ved Høgskardhus går via Høgskardet, stopper ved Sandelva 11.7 Rekreasjon
LØYPE 2
Sammenbindingstrasee mellom løype 1 og 3
Stengt Sammenbinding mellom anleggsveien til Høgskardhusløypa.  2.8 Rekreasjon
LØYPE 3
Svalheim - Moskanjavri
Stengt Fra P-plass ved Svalheim via anleggsveien til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslaksakrdet til samløpet mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 meter fra Sørvestbredden av Moskanjavri.  33.4 Rekreasjon
LØYPE 4
Rostadalen camping - Raselvneset - Tverrelva
Stengt

Løypestart ved Tverrelva, Rostadalen Camping og Raselvneset går via Lille Rostavatn og Rostaåsen.

Parkeringplass:

 • Tverrelva - kan brukes av alle
 • Raselvneset - er forbeholdt hytteeiere og fastboende​
 • Rostadalen camping er forbeholdt campingens gjester
11.0 Rekreasjon
LØYPE 5
Teltbekken - Storfjord kommune
Stengt
 
Starter ved Teltbekken går via Tverrelvdalen og Reiersdalen til kommunegrensen Storfjord 16.1 Rekreasjon
LØYPE 6
Tverrelvdalen - Balsfjord kommune
Stengt
 
Starter i Tverrelvdalen går via skaret mellom Doppartinden og Sothungaisi, stopper ved kommunegrensen Balsfjord. 8.1 Rekreasjon

Vurdering om åpning/stenging av løypene vil bli gjort fortløpende, sjekk alltid løypestatus på kommunens hjemmeside!