Løypenavn                                Beskrivelse Status Formål
LØYPE 1
Høgskardhus - Sandelva
Starter ved Høgskardhus går via Høgskardet, stopper ved Sandelva Stengt  Rekreasjon
LØYPE 2
Sammenbindingstrasee mellom løype 1 og 2
Sammenbinding mellom anleggsveien til Høgskardhusløypa.  Stengt Rekreasjon
LØYPE 3
Svalheim - Moskanjavri
Fra P-plass ved Svalheim via anleggsveien til Devddesjavri, rundt nordenden av vatnet gjennom Aslaksakrdet til samløpet mellom Rostadelva og Moskanelva og videre 100 meter fra Sørvestbredden av Moskanjavri.  Stengt Rekreasjon
LØYPE 4
Rostadalen camping - Raselvneset - Tverrelva
Starter ved Rostadalen Camping, Raselvneset og Tverrelva går via Lille Rostavatn og Rostaåsen.

 

Stengt 

 

Rekreasjon
LØYPE 5
Teltbekken - Storfjord kommune
Starter ved Teltbekken går via Tverrelvdalen og Reiersdalen til kommunegrensen Storfjord Stengt  Rekreasjon
LØYPE 6
Tverrelvdalen - Balsfjord kommune
Starter i Tverrelvdalen går via skaret mellom Doppartinden og Sothungaisi, stopper ved kommunegrensen Balsfjord. Stengt Rekreasjon

 

Vurdering om åpnng/stenging av løypene vil bli gjort fortløpende, sjekk alltid løypestatus på kommunens hjemmeside!
Tenk sikkerhet, sjekk værmelding og varsom.no før du legger ut på tur!


Tilbakemeldinger på løypenettet kan rapporteres til skogmesteren på SMS eller mail.