• Aldersgruppe 25-75 år
  • Som kan bistå andre med å komme ut av en isolert tilværelse, for å kunne nyttiggjøre seg kommunale tilbud, kafe, kino, gå på tur, handle osv.
  • Timer pr oppdrag varierer fra 2 timer ukentlig og mer
  • Lønn etter ansiennitet med timelønn fra kr 150,50 til kr 203,18 for ordinære oppdragstakere, og kr. 201 pr. time på pensjonistvilkår
  • Det dekkes kjøring med egen bil etter Statens satser og inntil kr 150 pr. måned i utgiftsdekning

Interessert i mer informasjon? Det kreves politiattest for å kunne bli vurdert som aktuell.

Ta kontakt med May-Britt Voll på telefon 92266616 eller epost may-britt.voll@malselv.kommune.no