I Målselv kommune finnes det SFO ved følgende skoler:

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter ( tlf: SFO 93 46 88 05 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/bakkehaug

Bjørkeng oppvekstsenter, leder for SFO Ellen Aspenes ( tlf: 93 46 88 18 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/bjorkeng

Karlstad oppvekstsenter, leder for SFO Stein Nilsen ( tlf: 93 46 88 38 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/karlstad

Fagerlidal skole, leder for SFO Siri Hagensen ( tlf: 93 46 88 27 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/fagerlidal

Olsborg skole, leder for SFO Jorunn Nordgård  ( tlf: 93 46 88 47 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/olsborg

Sameskolen i Troms ( tlf: SFO 93 46 88 05 ) Skolens hjemmeside: http://www.minskole.no/sameskolen