MOT er en holdningsskapende organsasjon som jobber for og med ungdom.

Signeringsdagen er en viktig milepæl for oppstarten av et Lokalsamfunn/Nærmiljø med MOT, både for å skape eierskapet og gleden til MOT og for å gi et signal om at "nå er vi i gang".

Invitasjon og program:

På signeringsarrangementet er det lokale MOT-styret, regionsleder for MOT, elevrådsrepresentanter fra alle kommunens 7. - 10. klasser, og representanter fra lærere og personale fra alle skolene.

I tillegg er viktige samarbeidsaktører inviterte:

  • Forsvaret ved velferden, ATV for rekruttene, Idrettsrådet, skolenes FAU ledere, styret i Barne- og ungdomsrådet (BUR), Bardufoss og Høgtun VGS ved rektor, personale, pedagoger og elever, nabokommuner som allerede har inngått MOT-avtale og mange andre interne ressurspersoner.

Program:

  • Velkommen
  • Musikalsk innslag
  • Innledning ved rådmann (leder med MOT)
  • 20-30 minutters foredrag om MOT v/regionleder
  • Appell fra BUR
  • Signering av MOT avtale for Målselv kom. og Troms FK v Bardufoss og Høgtun vgs.
  • Tale av ordfører
  • Avslutning og innslag fra ungdom

VEL MØTT!!