Her er link til spørreundersøkelsen:
https://forms.gle/vY525uU1GoR1sLQ36

Kommunal- og moderniseringsdepartementet definisjon på digitalisering:

"I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger"

Vi håper de av dere som sitter inne med forslag, benytter dere av muligheten ved å svare på denne spørreundersøkelsen.

På forhånd takk!