Mer informasjon om turene finner du på http://www.telltur.no/ under Midt-Troms Friluftsråd og Temakonkurranse «TellTur Målselv 2020 – Til topps i Målselv». Turene blir lagt ut her etter hvert som kode er på plass. Det har vært en snørik vinter, så noen steder kan det ligge snø lenge – og bekker kan være store. Ta hensyn til dette.

Startpunktene er merket med skilt – og trasèene er merket med rød maling på trær og steiner. På hvert turmål finnes en kode som du må notere deg dersom du vil registrere turen din.

Pga situasjonen rundt koronaviruset oppfordrer vi folk til å registrere turene sine via appen Norgeskart Friluftsliv.  Se veiledning om bruk av appen på TellTur sine sider. Appen er gratis i år, men koster ellers 59 kr pr år. Husk å oppdatere appen jevnlig for å få med endringer når nye turer legges ut. Ha ellers med antibac eller hansker i sekken om du vil bruke turpostkassen.

Løypene er merket etter vanskelighetsgrad:

*  Lett tur, egnet for barn (grønn)         

** Litt brattere og lengre (blå)

*** Relativt bratt/lang stigning (rød)

**** Krevende dagstur, bratt og luftig. Husk varme, vindtette klær og mat og drikke! (svart)

Premiering:

Dersom du vil samle turer til krus – må du ha registrert minst åtte ulike turmål. Barn født i år 2005 eller senere og pensjonister født i 1953 eller tidligere må registrere minst seks turer. Dere må lage en profil på Telltur og registrere turene der. Vinterturene teller med blant de åtte/seks – og det er også mulig å telle med inntil tre turer i andre kommuner.

De som har oppfylt kravet til premiering og ønsker krus, må betale 150 kr til kontonr  4715 02 00373 Målselv kommune. Husk å merke med  navn og «krus FYSAK» innen 15.oktober.

De som har minst åtte (seks) registrerte turer vil også være med i loddtrekning av diverse premier uavhengig av om de har betalt for krus.

Dersom du ikke har tilgang til internett – kan du evt notere kodene på et ark og levere til FYSAK Målselv, Målselv helsesenter, Fagerlidal 397,9325 Bardufoss innen 15.oktober (husk navn), men betaling for krus må settes på konto som nevnt tidligere.

Kontakt dersom du lurer på noe: fysak@malselv.kommune.no

Evt tlf 934 68703/416 30126 (Inger) eller  480 27274/996 95378 (Atle)  eller 907 96211 (Frøydis) eller 913 38647 (Aud) eller 976 14767 (Anita i Øverbygd).

  • Husk at det er absolutt båndtvang på hunder i perioden 1.april til 20.august . I Målselv er det utvidet til 15.oktober på vestsida E6. Ellers er det alltid båndtvang der det lovlig beiter rein.
  • Husk å lukke grinder etter deg.
  • Når du ferdes i naturen – ta med deg søppel hjem.
  • Husk klær etter vær – det kan blåse friskt på toppene.

1. Totindan 692 m.o.h (Ca 3 timer t/r ***)

Kjør mot Dividalen, ca 11,5 km fra Holt. Parkering og start ved lite jorde på høyre side av hovedvegen. Vær obs med parkering så du ikke står i vegen for andre, parker i kanten av jordet. Følg merking langs sti til toppen av Totindan. Det er et par steder turløypa svinger av stien, vær oppmerksom på merkinga. Fin utsiktsplass underveis. Et stykke over skogbandet deler merkinga seg, begge fører til toppen.

2. Ole Nergårdbua 340 m.o.h (Ca 10 km t/r **)

Kjør ca 3 mil fra Holt oppover Dividalen og forbi Frihetsli. Du kommer her til en bomveg. For å benytte vegen må du betale 50 kr (det er en kasse man betaler i). NB! Du må ha kontanter pga det ikke er mobildekning. Kjør så videre ca 6 km til parkeringsplassen øverst i Dividalen. Turen starter fra enden av parkeringsplassen. Turen er ikke merket pga den ligger i Nasjonalparken, men det er tydelig sti. Følg stien ca 1 km til du kommer til et veiskille. Ta til høyre mot Ole Nergårdbua. Fin oppgått sti ca 4 km videre.

3. Gapahuken ved Vetlenesbua (Ca 1 km t/r *)

Kjør ca 3 mil fra Holt oppover Dividalen og forbi Frihetsli. Du kommer her til en bomveg. For å benytte vegen må du betale 50 kr (det er en kasse man betaler i). NB! Du må ha kontanter pga det ikke er mobildekning. Kjør ca 2 km videre og parker ved åpen plass ved vegen. Her finnes toalett og bålplass. Turen er ikke merket, men det er tydelig gangveg nedover til elva. Når du kommer ned til elva og Vetlenesbua – følger du gangvegen videre til høyre bortover til Gapahuken. Det går fint å gå med barnevogn eller rullestol.

4. Rostakulen 1.274 m.o.h (Dagstur ****)

1,9 km forbi Holt tar du av til høyre over brua mot Rostadalen. Ta til venstre rett etter brua. Parkering og start fra Kongsvoldtunet. Jevn, bratt stigning hele vegen. Litt utfordrende terreng i ura øverst.

5. Rostaaksla  740 m.o.h (Ca 5,2 km t/r***)

Samme start og parkering som Rostakulen. Følg merking til Rostakulen. Jevn, bratt stigning på sti. Rostaaksla ligger et stykke over skogbandet, før ura opp til Rostakulen. Fantastisk utsikt.

6. Maristadskaret  517 m.o.h ( 8 km t/r **)

Kjør 1,9 km forbi Holt og ta av til høyre over Tamok bru. Ta til høyre etter brua og kjør mot Rostadalen. Etter ca 800 m kjører du over Rostanes bru. Ta så til høyre i krysset rett etter brua og følg grusveg ca 1km mot Lillevann. Parkering på åpen plass på høyre side av vegen. Turen starter opp skogsbilveg på venstre side av vegen.

7. Habafjellet 724 m.o.h (16 km t/r ***)

Kjør 1,9 km forbi Holt og ta av til høyre over Tamok bru. Ta til høyre etter brua og kjør mot Rostadalen. Etter ca 800 m kjører du over Rostanes bru. Ta så til høyre i krysset rett etter brua og følg grusveg mot Lillevann, 4 km. Rett etter Lillevann svinger du av til venstre og følger  liten skogsveg ca 30 m.Parkering på vegenden. (Du kan evt også velge å gå via Maristadskaret. Du passerer parkeringa for Maristadskaret på høyre side av vegen på veg innover til Lillevann. Via Maristadskaret er det en noe lengre tur.) Følg sti oppover lia fra parkering. Stien går først i slakt terreng - og videre jevn stigning til over skogbandet. Når du kommer over skogbandet er det ei fantastisk utsikt. Over skogbandet er det videre jevn stigning til du kommer inn på den merka stien fra Maristadskaret. 

8. Storvasshøgda 325 m.o.h (Ca 2 timer t/r **)

Følg Rundhaugsida oppover mot Skjold ca 19,5 km. Ta til høyre over Skjeggesnes bru og så til høyre igjen rett etter brua. Kjør ca 700 m. Parkeringsplass på venstre side av vegen. Turen starter rett på andre side av bekken ved parkeringa. Følg merking langs god sti.

9. Kalvhauet 567 m.o.h (Ca 3 timer t/r ***)

Parkering og start ved skogsbilveg, ca 200 meter forbi Skjeggesnes bru mot Skjold (2 km før Skjold om du kommer fra Rundhaug) på venstre side av hovedvegen. Ta hensyn ved parkering slik at du ikke står i vegen for andre. Gå eller sykle skogsbilvegen oppover ca 2 km, følg så videre merking delvis langs sti til toppen.

10. Skjeggefjellet 447 m.o.h (6 km t/r **)

Følg Rundhaugsida oppover mot Skjold ca 19,5 km. Ta til høyre over Skjeggesnesbrua. Rett over brua svinger du til venstre. Kjør ca 200 m og parker på høyre side. Følg merking til toppen, lett stigning. Ganske tørt terreng hele vegen, men noen korte våte partier. Flott utsikt fra toppen. Turen passer godt for barn.

11. Ruten 1.361 m.o.h (Dagstur ****)

Kjør oppover dalen på Alapmo-sida, ca 13 km fra krysset til Alapmoen (etter Kirkesnesmoen kapell). Kommer du fra Skjold – er det ca 3 km nedover fra Skjeggesnesbrua. Parkering på gården Alfheim hos Ruth Alvheim (spør først) evt kan det parkeres på en plass Forsvaret har 2-300 m nærmere Skjold (etter ei lita brua). Skiltet til Ruten står på høyre side rett etter brua fra Alfheim. Turen går i frodig natur - først tett skog, videre lyng, litt myr og til slutt stein/fjell. Lang og bratt tur.

12. Alappen 1.488 m.o.h (Dagstur ****)

Kjør 2,7 km fra Kirkesnesmoen kapell mot Kirkesdalen. Ta til venstre i krysset oppå Elvevollegga, og kjør til parkeringsplass 200 m forbi Lian. Følg grusvei/skogsvei til der veien krysser Amundbekken (lita bru) før Elvevollsætra. Følg rød merking oppover mot fjellet og senere opp Alappaksla og videre mot toppen. Mye bratt terreng. Det må påventes snø tidlig på sommeren.

13. Skjellbekkvatnet  575 m.o.h (Ca 4 timer t/r **)

Fra Bardufoss kjører du mot Rundhaug og forbi Målselvfossen. Parkering ved krysset til Elverum gård. Ta hensyn ved parkering slik at du ikke står i vegen for andre. Turen starter ved steinbruddet på høyre side av vegen. Følg skogsbilveg oppover lia til noen hytter. Derfra videre merking langs sti til vatnet. Det går an å sykle opp skogsbilvegen.

14. Iselvdalen Ca 400 m.o.h (Dagstur **)

Kjør oppover mot Kirkesdalen. 4,5 km fra kapellet på Kirkesnesmoen tar du av til høyre over bru mot Iselvmo. Ta til venstre rett etter brua og fortsett 3 km til vegs ende. Parkering på snuplass. Pass på så du ikke står i vegen for private hus eller traktorveger. Turen går forbi grinda og følger skogsveg hele vegen innover Iselvdalen, ca 9 km. Her er gammelt område for seterdrift. Postkassen finner du før brua når du kommer innerst i dalen. Denne turen er veldig fin å sykle.

15. Storfurua 235 m.o.h (Ca 1 time t/r *)

Parkering og start med Mellembygd oppvekstsenter, ca 2 km fra Rundhaug mot Olsborg. Følg gang- og sykkelvegen ca 100 m mot Rundhaug og ta så inn gårdsveg mot ett grått hus med tårn. Gå forbi dette huset og videre ca 50 m mot et brunt hus. Der begynner stien/kjørvegen opp mot Storfurua. Følger man merking langs kjørvegen/stien forbi Storfurua ca 500 m kommer man inn på den merka løypa til Grønkampen.

16. Grønkampen 652 m.o.h (Ca 3 timers tur t/r ***)

Parkering og start med Mellembygd oppvekstsenter, ca 2 km fra Rundhaug mot Olsborg. Følg gang- og sykkelvegen ca 100 m mot Rundhaug og ta så inn gårdsveg mot ett hvitt hus med tårn. Gå forbi dette huset og videre ca 50 m mot et brunt hus. Der begynner stien/kjørvegen opp mot Storfurua og Grønkampen. Etter Storfurua følger du merking videre langs kjørvegen  ca 500 m. Der tar du av til venstre og følger merking videre på skrå bortover lia til du kommer inn på en annen skogsbilveg. Følg denne nesten helt opp til fjellet, sti videre. Noe bratt langs skogsbilvegen.

17. Mortenneset (*)

Kjør 19 km fra krysset på Olsborg mot Rundhaug eller ca 2,3 km fra Rundhaug mot Olsborg. Parkering ved portalen til Flagstad camping. Følg vegen ned til campingplassen, ca 900 meter. Følg så traktorveg ca 500 meter videre langs elvekanten til Mortenneset som er selve turmålet. Her finner du oppslaget med koden for turen.

18. Skardtjønna 139 m.o.h  (2,8 km t/r *)

Parkering på baksida tidligere Målselv syke-og aldershjem på Moen. Følg gangstien fra parkeringsplassen inn mot boligfeltet mot Moen, ca 100 m. Ta så til høyre og fortsett ut av boligfeltet på traktorveg. Følg traktorvegen oppover lia og forbi noen berg. Det tar så av en liten sti til høyre, følg merking og da er du straks framme ved  Skardtjønna. Koden er slått opp på stolpe ved vannet.

19.  Linken 238 m.o.h (1 time t/r *)

Parkering ved Målselvbrua på Olsborg ved Målselv Varde eller Trollhaugen. Følg vegen opp boligfeltet i Takelvlia. Etter den andre skarpe svingen fortsetter du til høyre opp Reiersbakken og forbi lekeplassen. Stien starter opp til høyre rett etter innkjøringa ved lekeplassen. Det er også mulig å parkere i ”rundkjøringa” der stien starter, men pass da på at du ikke står i vegen for private avkjøringer eller andre. Følg merking langs sti til toppen. Litt stigning i begynnelsen, ellers lett tur videre. Fra Linken er det merket videre til Helgemauken.

20. Helgemauken 585 m.o.h  (Ca 3 timer t/r ***)

Samme parkering og start som Linken. Følg merking til Linken – og videre langs sti derfra til Helgemauken. Jevn stigning oppover til toppen. Fra toppen er det fantastisk utsikt i alle himmelretninger.

21.  Brorstadvatnet 280 m.o.h (1 ½-2 timer t/r **)

Fra E6 ca 1 km nord for Olsborg tar du til venstre mot Sollia. Ta så til høyre i neste kryss. Parkering ved vegenden. Følg merket sti. Samme start som Sollitinden – skilt et stykke oppi lia der stiene deler seg. Forholdsvis lett terreng. Kan være litt bløtt enkelte plasser.

22.  Sollitinden 690 m.o.h (Ca 3 timer t/r ***)

Samme parkering og start som Brorstadvatnet. Følg merket sti – skilt et stykke oppi lia der stiene deler seg. Turen går delvis langs skogsbilveg. Rett under skogbandet krysser stien sammenbindingsvegen til Forsvaret.

23.  Middagssteinen 723 m.o.h (Ca 3 timer t/r ***)

Fra Olsborg kjører du Takelvdalen mot Tromsø. Ta av ved den gamle campingplassen på høyre side (rett etter kjettingplassen for trailere), 10,6 km fra  Olsborg. Kjør så til venstre bortover - parkering på den gamle vegsløyfa. Pass på at du ikke står i vegen for annen trafikk – her ferdes store traktorer med brede redskaper. Følg merking først langs traktorveg til over elva – så videre på sti opp lia. Jevn stigning hele vegen.

24. Falkefjell 482 m.o.h (Ca 1 ½ time t/r *)

Fra Olsborg er det ca 18 km mot Tromsø. Ta til høyre rett etter brua til sammenbindingsvegen Mauken/Blåtind over E6.  Kjør helt ned til Takvatnet (ca 500 m) der starten for turløypa er.  Følg merking langs sti til toppen. Underveis krysser stien sammenbindingsvegen til Forsvaret.

25. Sjuholmvatnet 316 m.o.h (Ca 9 km t/r, 2 ½ -3 timer **)

Ta av E6 ved Olsborg og kjør mot Målselvkirka. Følg vegen forbi kirka til første kryss og ta til høyre mot Aursfjordbotn/Sørfjorden. Kjør  7,5 km til skilt med stadion. Ta av til høyre og parker ved klubbhuset til IL Mårfjell på Storjorda. Løypa starter ved hovedvegen, ca 80 m før avkjøringa til stadion. Turen går i relativt lett terreng, jevn stigning opp mot tuven. Går delvis etter traktorveg. For det meste tørt terreng, kun et par myrområder. Underveis er det benker hvor det er fint å ta en rast og nyte utsikten. Ved Sjuholmvatnet er det gapahuk og bålplass.

26. Høgpynten 492 m.o.h (Ca 3 timer t/r **) og  Aursfjellet/Reinhaugen 632 m.o.h

Kjør til krysset i Aursfjordbotn. Kjør rett fram mot Keianes ca 1 km. Parkering ved grønt ungdomshus på høyre side av vegen. Turen starter på gårdsveg rett på andre side av bilvegen. Ta av gårdsvegen i svingen (for å unngå gårdstun) og følg skogsveg som går over i sti oppover. Jevn stigning oppover til varden på Høgpynten. Løypa krysser noen myrområder, kan være bløtt.

Fra Høgpynten kan du fortsette langs merking videre til Aursfjellet/Reinhaugen. (Fra denne siden vil du bruke ca 4 timer totalt på begge toppene.)

27. Snauhaugen 381 m.o.h (Ca 2 ½  time t/r **)

Fra Bardufoss kjører du mot Målselvfossen til Nytrøakryssa (ca 7,5 km). Parkering og start rett forbi krysset, på høyre side. Skogsbilveg nesten helt til toppen. Kort stykke med myr helt øverst, kan være litt vått. Postkasse med kode finner du på veggen på huset der oppe. Fin kombinasjonstur med Vesltindvatnet. Greit å sykle første del av turen.

28. Vesltindvatnet 754 m.o.h (Dagstur ***)

Fra Bardufoss kjører du mot Målselvfossen til Nytrøakryssa (ca 7,5 km). Parkering og start rett forbi krysset, på høyre side. Skogsbilveg første del av turen oppover lia. Skogsbilvegen gjør en skarp høyresving før toppen av lia - her tar du av og følger sti rett fram, kort og bratt stigning. Lett terreng videre langs Tindelva, følg merking. Noe våt myr etter at du har tatt av fra skogsbilvegen, men en del er kloppet. Ganske lang tur. Fin kombinasjonstur med Snauhaugen som bare blir en kort avstikker. Greit å sykle opp skogsbilvegen som er første del av turen.

29.  Skjerbekktjønna 442 m.o.h  (11 km t/r **)

Kjør 2,7 km fra Kirkesnesmoen kapell mot Kirkesdalen. Ta til venstre i andre kryss, inn Evenmoveien, og kjør til parkeringsplass 200 m forbi innkjøringen til gården Lian. Følg grusvei/skogsvei til Alapmosætra, ca 5 km. Når du kommer til sæterområdet skal du følge vegen/stien ned mot sætra og gå i overkant av jordet og videre over brua over bekken (her er flere hytter).  Derfra følger du merking langs sti til Skjerbekktjønna, ca 500m. Det er fint å sykle oppover skogsbilvegen.

30. Åttepiggen 459 m.o.h (Ca 2 ½  time t/r **)

Parkering på baksida Målselv helsesenter. Følg bilvegen videre oppover mot Bratta. Stien starter til høyre etter rekkverket oppi svingen.

31. Kiil-øra (1,8 km t/r *)

Fra rundkjøringa på Andslimoen tar du til høyre og kjører gamle E6 mot Andselv. Ta til venstre i Kiil-svingen, etter ca 1,9 km, og parker før gangbrua over E6. Gå over gangbrua og følg så merking langs sti ned til elva. Koden er slått opp på veggen inni gapahuken som står ved elva.

32. Blåbærhaugen 476 m.oh (2 timer t/r **)

Fra rundkjøringa på Andslimoen kjører du gamle E6 mot Andselv. Etter ca 2 km tar du av og kjører Rakettvegen oppover mot Andsfjellet (ved Øverli). Parkering på plass på venstre side vegen etter 0,7 km. Kryss Litje-Krokbekken og følg gammel kjerreveg langs bekken. Videre merking langs sti. Stien krysser flere bekker, kan være vått noen steder.

33. Skihytta 300 m.o.h (2 timer t/r *)

Fra Buktamoen mot Finnsnes ca 8 km. Ta av i krysset opp til Møllerhaugen. Kjør til vegenden og parker på snuplassen der. Gå ca 100 m tilbake langs bilvegen – og følg så skogsbilveg oppover lia der skiltet står. Følg skogsbilvegen til toppen av lia og et stykke innover. Derfra er det merket langs sti i småkupert terreng videre til Skihytta. Det kan være noen korte våte partier

34. Varden 474 m.o.h (Ca 2 ½ time t/r **)

Fra Karlstad mot Kjerresnes 5 km. Parkering og start ved skogsbilveg venstre side hovedvegen. Parkering ved innkjøringa til skogsbilvegen – ta hensyn så du ikke står i vegen for andre. Det er ikke tillatt å kjøre opp skogsbilvegen. Flatt terreng langs skogsveg ca 1,5 km. Jevn stigning langs sti videre.

35. Vassbruna 1.203 m.o.h (Dagstur ****)

Samme parkering og start som Varden. Jevn stigning langs sti opp mot skoggrensa. Passerer Varden. Sti videre herfra. Siste biten er bratt og steinete. Lang tur. Denne turen er også merket fra Tårnvatnet i Lenvik. En brattere, men kortere tur.

36. Reinskallen 422 m.o.h (Ca 3 timer t/r **)

Fra Karlstad kjører du 3,0-3,4 km mot Finnsnes. Ta av til venstre rett før eller etter lang høyresving (kan kjøre inn fra begge sider) og parker på den gamle vegsløyfa som går langs yttersvingen der. Gå 100 m langs hovedvegen videre mot Finnsnes og ta så av til venstre opp avkjøringa til skytebanen til Bjørnen skytterlag. NB! Ikke gå opp skogsvegen fra parkeringa på vegsløyfa – den kommer inn på skytebanen. Følg merkinga opp fra hovedvegen.

Følg merking opp forbi husene på skytebanen og videre langs skogsbilveg oppover lia. Vær obs at merkinga tar av fra skogsbilvegen før du kommer over skoggrensa. Derfra sti og senere fjellgrunn videre til toppen. Vær nøye med å følge merking slik at dere ikke kommer inn på skytebanens område.

37.  Gammen 290 m.o.h (10 km t/r **)

Kjør fra Buktamoen mot Finnsnes. Etter 18 km tar du av til høyre mot Rundmo. Parkering ved vegenden. Pass på så du ikke sperrer for private garasjer eller traktorveger. Dersom det er tørt, er det også mulig å kjøre traktorvegen rett fram og parkere rett innfor grinda. Følg traktorvegen rett fram fra vegenden. Etter grinda forsetter stien rett fram/litt til høyre over ei lita bru. Lett kupert terreng. Mye myr, men en god del er kloppet. Ved Gammen er det bålplass, bord og benker. Du må gå inn i Gammen for å finne koden, den er slått opp på veggen der.

38. Gapahuken (ca 4 km t/r *)

Samme parkering og start som Gammen. Gapahuken ligger ved stien til Gammen, rett etter brua over Stor-Bjelma.

39. Akka 407 m.o.h (2-3 timer **)

Fra Olsborg kjører du ca 9 km mot Målsnes. Parkering på venstre side av vegen ved den gamle Steinfabrikken rett før Gullhav. Parkering på nedsida fabrikken, mellom elva og bygningene, slik at du ikke blir i vegen for annen aktivitet der. Løypa starter ved trafo på motsatt side av vegen. Følg traktorveg som så går over i sti. Et lite stykke oppi lia tar deler merkinga seg – rett fram til Akka og til venstre mot Akkaflåget.  Jevn stigning. Noen små partier med myr. Fin rasteplass ved Damvatnet halvveis til toppen.

40. Akkaflåget 225 m.o.h (Ca 1 ½ time t/r **)

Fra Olsborg kjører du ca 9 km mot Målsnes. Parkering på venstre side av vegen ved den gamle Steinfabrikken rett før Gullhav. Parkering på nedsida fabrikken, mellom elva og bygningene, slik at du ikke blir i vegen for annen aktivitet der. Løypa starter ved trafo på motsatt side av vegen. Følg traktorveg som så går over i sti. Et lite stykke oppi lia tar deler merkinga seg – rett fram til Akka og til venstre mot Akkaflåget.  

41. Aursfjellet/Reinhaugen 632 mo.h. (4-5 timer t/r ***)

Fra Olsborg til Målsnes 23 km. Ved Gammelbutikken tar du til høyre mot Eidet/Navaren, ca 500 m. Parkering ved ungdomshuset på toppen av Eidet.  Merket sti sørover fra høyeste punkt på bilvegen (litt forbi parkering). Stien går i flatt terreng ca 1 km og fortsetter så i noe brattere terreng opp mot Geitberget, stedvis veldig bratt. Videre innover fjellet mot Aursfjellet/Reinhaugen går stien i kupert, lett stigende terreng. Turen kan kombineres ved å gå videre til ned Høgpynten og ende opp på Keianes.

42.  Varto 216 m.o.h (4,8 km t/r *)

Fra Olsborg til Målsnes 23 km. Ved Gammelbutikken tar du til høyre mot Eidet/Navaren, ca 500 m. Parkering ved ungdomshuset på toppen av Eidet. Følg merking fra parkeringa innover gammel idrettsplass og oppover lia. Jevn, slak stigning.

FYSAK Målselv ønsker alle en riktig god tur!