I år er det kun lagt opp til å prøve ut elektronisk registrering via appen Norgeskart Friluftsliv. Telltur-delen av appen er gratis også i år pga koronapandemien. Bruksanvisning til TellTur og bruk av appen finner du på denne linken https://www.malselv.kommune.no/bruksanvisning-telltur-appen.6390950-487621.html

I og med at det legges ut turer etter hvert er det viktig at du oppdaterer appen før du går på tur slik at du er sikker på å ha fått med deg evt endringer.

Det er noen få steder vi vet det er dårlig dekning – der finnes det kodekort slik som før (sjekk at det står 2021 på kodekortet i tilfelle gammelt kort ikke er fjernet) og turen registreres da som før på TellTur. Dersom noen plages med å registrere på denne måten, så kan du ta et bilde av deg selv eller navnet ditt i turboka på turmålet og sende til oss på e-post fysak@malselv.kommune.no  - så får du tilsendt koden.

Alternativt kan du skrive navn på turmål og dato for besøk og få en turvenn til å bekrefte – og levere på papir eller mail når sesongen er ferdig.

God tur!