Det er en tømmestasjon ved Trollhaugen ved Olsborg og en i nærheten av renseanlegget i Øverbygd. Disse er åpne i sommerhalvåret.

Tømmestasjon_400x713.jpg

Lians Caravan holder til på Andslimoen og har tømmestasjon for sine gjester.