Bardufoss videregående skole og kommunen samarbeider godt for å håndtere situasjonen. Kommunens tiltaksvurdering støtter seg på faglige nasjonale råd gitt av FHI, og FHI har også vært kontaktet i forbindelse med tiltaksvurderingen.

I løpet av uke 36 er det tatt 374 koronatester. Det er pakket en betydelig mengde hurtigtester som elever har fått med seg hjem for å gjennomføre selvtesting.

Aldersgruppen 16-17 år får tilbud om koronavaksine fredag 17.september. Vaksineringer blir gjennomført ved Bardufoss videregående skole. Ungdom som er født 2004 og 2005, som ikke er elev ved Bardufoss videregående skole, vil også kunne få vaksine denne dagen ved å møte opp på skolen.

Aldersgruppen 12-15 år får tilbud om koronavaksine ved følgende skoler; Bardufoss ungdomsskole 23.september, Bjørkeng oppvekstsenter 24.september og Fagerlidal skole 30.september. Elever som tilhører andre skoler, vil bli transportert til en av disse skolene. Informasjon er sendt ut via skolens transpondermelding.

Det er 4854 personer som har fått dose 1, som tilsvarer 89,6 % andel innbyggere over 18 år. Det er 4290 personer som har fått dose 2 (fullvaksinert), som tilsvarer 79,8% andel innbyggere over 18 år. Det er fortsatt mulig å få time for koronavaksine. Om du ikke finner ledig time for koronavaksine på Helsenorge, kan du ta kontakte med legetjenesten. Målselv kommune ønsker at flest mulig vaksinerer seg.

Målselv kommune vil minne om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon bør være hjemme og teste seg uavhengig av smittestatus og vaksinasjonsstatus i kommunen.