Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Risikogrupper

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

(kilde: Folkehelseinstituttet)

Tid og sted

Målselv kommune tilbyr i år DROP-IN vaksinering for personer i risikogruppene 21.10 og 22.10.  Vaksinering foregår på MSAH, det gamle sykehjemmet på Moen, Mellombygdveien 299. 

Torsdag 21.10: 09.00 - 18.00

Fredag 22.10 : 09.00 - 15.00

Pris

Vaksinasjonen er gratis på vaksinedagene.  Pneumokokkvaksine koster kr 300 ,-

Dersom du får satt influensavaksine på time hos fastlege må du betale 50 kr så lenge du ikke har frikort. 

Andre som ønsker å ta influensavaksine

De som ikke er i målgruppen og likevel ønsker å ta årets influensavaksine kan gjøre dette på apoteket. 

Ved forkjølelsessymptomer skal du ikke møte opp til vaksinering.