Reguleringsplan Buktamoen steinbrudd

Kommunestyret i Målselv fastsatte den 05.12.2018 planprogram for revidert reguleringsplan Buktamoen steinbrudd.

Formålet med planarbeidet er å utvide det eksisterende steinbruddet for videre drift. Reguleringsplanarbeidet vil åpne for eventuell fremtidig etablering av asfaltfabrikk innenfor planområdet.

Her finner du planprogrammet.

Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages.

Områderegulering Andslimoen

Kommunestyret i Målselv fastsatte den 11.06.15 planprogram for områderegulering Andslimoen.

Her finner du planprogrammet.