Viltforvaltning

Målselv kommune er en stor skog og utmarkskommune og dermed også viktig i viltsammenheng.  For å ta seg av viltsaker har kommunen ei viltnemnd som velges av kommunestyret og følger kommunestyreperiodene.

Viltnemndas leder: Jørn Larsen.

Ettersøkskorps for skadet vilt: leder er Tor Eriksen.