Søppelboks

Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!

Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom – Øverli (Rakettveien).

Elva

Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018

Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på støtteordningsportalen Regionalforvaltning.no.

Avtale med Montar

Bardufoss sentrum skal blomstre.

Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.

Juletrekurs

Juletrekurs

Praktisk dyrking av juletre

Strandryddeaksjon 2018 - forside

Bli med på strandrydding

Målselv kommune er med på ryddeaksjon i Midt-Troms.

Snøscooter i kjøring

Stenging av isfiskeløype - Høgskaret

Målselv kommune har i samråd med SNO og løypemannskapet besluttet å stenge isfiskeløypen Høgskardhus – Høgskardet – Sandelva.

Årsak: Snømangel.

Merking vil bli tatt ned så snart som mulig.

Styringsgruppa i byregionprogrammet er klar for det andre felles kommunestyremøte i Midt-Troms. Geir Inge Sivertsen (leder), Ordfører Lenvik (H), Marit Alvig Espenes, Ordfører Dyrøy (Ap) og Nils Foshaug, Ordfører Målselv (Ap)

Byregionprogrammet Midt-Troms

Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den  regionale vekstkraften.

Snøscooter i kjøring

Motorferdsel i Indre Lappskardvatn/Beagašanjávri

Målselv kommune viser til generelle vilkår i alle innvilgede dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark i Målselv kommune: Sitat

"All Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker."

logo-senjanaeringshage

Vi er glade for å kunne informere næringslivet i Målselv om vår samarbeidsavtale

Inngår samarbeid med Senja Næringshage

Ylva - vindfall

Skogdag - Vindfallhogst

Praktisk demonstrasjon ved Aktiv skogsbruksinstruktør Knut Johnsen

Tirsdag 5. des kl 1000

Sted Storhaugen

Alle er velkommen.

Arr. Målselv kommune

Web levert av CustomPublish AS