Alle skal ha like muligheter til å bruke våre nettjenester. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere. 

Tjenesten er under kontinuerlig utvikling. Ved alle endringer på malselv.kommune.no er universell utforming og etterlevelse av WCAG-kravene sentral.

 

Vi har publisert vår tilgjengelighetserklæring her.

Den er basert på flere rapporter, foreløpig følgende:

 

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Vi skal

Tilgjengelighetsprinsippene våre:

  • Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere nettsiden i samsvar med WCAG 2.1
  • Nettsiden er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere
  • Nettsiden oppfyller kravene for fargekontraster, alt-tagger, overskrifter, lenker og ledetekster
  • Du kan forstørre teksten i nettleseren din

Vi jobber med å:

  • Oppfylle de nye kravene til WCAG 2.1
  • Oppfylle WCAG 2.0-standardens 2.4.5 (nivå AA)
  • Oppfylle WCAG 2.0-standardens 4.1.2 (nivå A)

Vi jobber hele tiden med våre leverandører og med vår egen informasjon for å få den mest mulig tilgjengelig for alle. 

Hjelp oss til å bli bedre på universell utforming:

Si gjerne fra hvis du opplever problemer med å bruke nettsiden, eller om det er noe annet vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: uu@malselv.kommune.no. Ta kontakt med kommunen hvis du trenger mer informasjon om hvordan kommunen jobber med universell utforming.