Målgruppe

Barn, unge og deres familier som bor i, eller har tilknytning til Målselv kommune.

Folkehelse og forebyggende virksomhet

Kommunepsykologen skal jobbe med folkehelsen. Det vil si at befolkningens livskvalitet og trivsel skal stå i fokus for hva psykologen arbeider for.

Lavterskeltjeneste for barn og unge

Psykologen jobber som en del av lavterskelteamet og tar imot henvisninger gjennom lavterskeltjenesten for barn og unge.

Lavterskeltjenesten for barn og unge